Spanska som modersmål.

Att ha spanska som modersmål – eller egentligen som “arvsspråk” – i Sverige innebär att din familj har rötter i ett spansktalande land, och att spanska därför är ett språk som talas inom familjen.

Att känna till språket och kulturen i landet där man bor, och dessutom tala spanska hemma och dela vår kultur inom den egna familjen, är en viktig fördel inför framtiden för barn till invandrade, spansktalande föräldrar. Denna språkliga och kulturella dualism för med sig ett mer flexibelt sätt att tänka, och öppnar upp för fler arbetsmöjligheter och kulturella utbyten.

Fördelarna blir extra tydliga när språket underhålls och överförs. Men I rollen som minoritetsspråk finns risken att språket degraderas till ett hemmaspråk som aldrig låter sig fördjupas. Man går kanske miste om exempelvis bra flyt i läsning,  skrivning och/eller hur språket används i olika kontexter.